Dom opieki jakie wymogi?

Dom opieki jakie wymogi?

Dom opieki jakie wymogi? Dom opieki to powszechna nazwa dla domu pomocy społecznej (DPS). W takim domu funkcjonują osoby starsze, które wymagają stałej opieki medycznej. Choć wydawać by się mogło, że miejsce w nim znajdzie każda starsza osoba, to mimo wszystko należy spełnić określone warunki formalne. Jakie to są wymogi? Kto może zostać pensjonariuszem domu starości? 

Jakie wymogi należy spełnić, by mieszkać w domu pomocy społecznej?

Dom opieki to specjalny ośrodek, którego zarządzaniem zajmuje się samorząd lub organizacja pozarządowa. Pensjonariuszami są głównie osoby starsze, które z różnych powodów zdrowotnych nie mogą samodzielnie funkcjonować na co dzień. Jacy pacjenci trafiają najczęściej do domu opieki dla osób starszych? Przede wszystkim osoby z diagnozą Alzheimera, nietrzymaniem moczu, demencją starczą albo brakiem możliwości samodzielnego poruszania. Kolejnym powodem, który ułatwia otrzymanie miejsca w domu pomocy społecznej jest brak opiekuna prawnego.

Jak funkcjonują domy opieki społecznej?

Jednostki, które są odpowiedzialne za działanie domów opieki społecznej to jednostki samorządu terytorialnego albo organizacje pozarządowego. Wymienione placówki mają obowiązek zapewnić pensjonariuszom całodobową opiekę, w tym między innymi wyżywienie, opiekę medyczną czy zaspokajanie innych potrzeb życiowych. Wiele starszych osób podejmuje decyzję o przeniesieniu się do DPS ze względu na profesjonalne wsparcie medyczne, z którego nie są w stanie korzystać w warunkach domowych. Największą grupę pacjentów stanowią osoby w podeszłym wieku, nie jest to jednak regułą. Pojawiają się również osoby młodsze, a nawet dzieci, które wymagają fachowego wsparcia.

Jakie wymogi należy spełnić, aby senior mógł zamieszkać w domu opieki?

Przed zamieszkaniem w domu opieki, osoba starsza musi spełnić kilka warunków formalnych. Przede wszystkim złożyć w najbliższej miejscu zamieszkania opiece społecznej stosowny wniosek. Dokument należy podpisać lub jeśli nie jest to możliwe, podpis daje opiekun prawny osoby ubiegającej się o miejsce w ośrodku. Jeśli pojawiają się problemy w wypełnianiu wniosku, pomocy może udzielić pracownik ośrodka pomocy społecznej. Podobnie jak w przypadku miejsca złożenia dokumentu, senior ubiega się o umieszczenie w DPS, który znajduje się najbliżej jego miejsca zamieszkania. W dalszej kolejności pracownik pomocy społecznej wypełnia swoje obowiązki wynikające z przyjęcia wniosku do rozpatrzenia. Przeprowadza wywiad środowiskowy, który ma na celu zgromadzenie informacji o seniorze. W ten sposób można też zweryfikować informacje, czy pacjent nie może skorzystać z innej formy wsparcia. Jeśli to konieczne, pracownik socjalny prosi o uzupełnienie dokumentacji, zwłaszcza medycznej. Posiadając wszystkie niezbędne dokumenty, można podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku. Osoba ubiegająca się o umieszczenie w domu opieki społecznej, może odwołać się od odmownej decyzji w ciągu następnych, czternastu dni. Ośrodek pomocy społecznej zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję.

Ile kosztuje pobyt seniora w domu opieki?

Mimo że dom opieki zarządzany jest przez jednostki państwowe, to pobyt w nim jest odpłatny. Stawki są z góry ustalone. Pierwszą osobą, która jest zobowiązana do uiszczania opłat jest pensjonariusz. Opłaty wynoszą nie więcej niż 70% jego emerytury. Jeśli senior nie jest w stanie opłacić tej kwoty, odpowiedzialność przejmuje współmałżonek, a następnie gmina. Koszt nie jest jednak taki sam dla wszystkich pacjentów. Uzależniony jest między innymi od stanu zdrowia pacjenta i przebytych chorób. Pobyt pacjenta onkologicznego może być droższy niż pozostałych pensjonariuszy.

Czym kierować się przy wyborze domu opieki dla seniora?

Choć wydaje się, że znalezienie dobrego domu starości graniczy z cudem, w rzeczywistości nie jest to takie trudne. Większość placówek wypełnia swoje obowiązki starannie, zachowując najwyższe standardy. Na poprawę warunków życia w DPS- ach wpływ mają przede wszystkim liczne kontrole, a także wymagania, które placówki są zobowiązane spełnić. Odbywa się to z korzyścią dla seniorów, którzy otrzymują w zamian komfortowe warunki życia. Co zatem warto wziąć pod uwagę, wybierając dom starości? Po pierwsze należy zweryfikować opinię o danym miejscu. Najczęściej korzystamy w tym celu z internetu, ale można też zapytać o zdanie znajomych. Członkowie rodziny, którzy mają negatywne doświadczenia z konkretną placówką, na pewno dzielą się swoimi wrażeniami. Podobnie sprawa wygląda, gdy są zadowoleni z obsługi i wsparcia w ośrodku. Po drugie należy zwrócić uwagę na kwalifikacje lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu, który zatrudniany jest w ośrodku. Ich postawa, ale też umiejętności w znaczącym stopniu wpływają na jakość pobytu. Specjaliści potwierdzają, że optymalnym rozwiązaniem jest jeden specjalista na dwudziestu pensjonariuszy. Lekarz powinien mieć oczywiście kierunkowe wykształcenie, najlepiej geriatryczne. Szczególne znaczenie ma również doświadczenie związane z leczeniem konkretnych chorób i przypadłości, które są charakterystyczne dla mieszkańców domu opieki.

angielski francuski niemiecki hiszpański