Jak zatrudnić Ukraińca w Polsce?

Jak zatrudnić Ukraińca w Polsce?

Jak zatrudnić Ukraińca w Polsce? W niektórych branżach dość widoczny jest problem z brakiem pracowników. Właśnie z tego powodu przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na zatrudnianie Ukraińców, którzy uznawani są za bardzo solidnych, doświadczonych i rzetelnych robotników. Co powinniśmy wiedzieć na temat zatrudniania Ukraińców w Polsce? Czy pozwolenie na prace na podstawie oświadczenia to dobre rozwiązanie? W jaki sposób zatrudnić Ukraińca? Jaki powinien być PIT dla Ukraińców pracujących w Polsce? W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania zachęcamy do zapoznania się z artykułem – z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości naszych czytelników.

Co powinniśmy wiedzieć na temat zatrudniania Ukraińców w Polsce?

Jak zatrudnić Ukraińca w Polsce?
Jak zatrudnić Ukraińca w Polsce?

Na dzień dzisiejszy zatrudnienie pracownika z Ukrainy wiąże się z koniecznością posiadania przez tę osobę uprawnienia do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej, a także innych dokumentów, które są niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Każdy obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce na podstawie wizy lub tymczasowego pozwolenia, w celu legalnego zatrudnienia się musi uzyskać specjalne zezwolenie na pracę. Alternatywnym rozwiązaniem, które jest także bardzo chętnie praktykowane, jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Obywatele Ukrainy, aby podjąć w naszym kraju legalną pracę, muszą posiadać dwa uprawnienia. Pierwsze z nich umożliwia im pobyt w naszym państwie, natomiast drugie to możliwość podjęcia zatrudnienia. Nieco inaczej wygląda to w przypadku, kiedy osoba pochodzi spoza Unii Europejskiej – przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na stały pobyt lub na pobyt długoterminowego rezydenta. Co godne podkreślenia – dotyczy to również osób pochodzących z Ukrainy, którzy to uzyskali pozwolenie na pobyt czasowy i na pracę. Co, jeśli osoba potencjalnie zainteresowana zatrudnieniem w Polsce przebywa na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub wizy? W takim przypadku konieczne jest uzyskanie w pozwolenia na pracę u nowego pracodawcy.

Czy pozwolenie na prace na podstawie oświadczenia to dobre rozwiązanie?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że możliwe jest uzyskanie pozwolenia na pracę na podstawie oświadczenia. Z praktycznego punktu widzenia jest to jedna z najszybszych form zatrudnienia przez polskiego pracodawcę, co powszechnie nazywane jest także zaproszeniem do pracy. W takich przypadkach pracownik zatrudniany jest w oparciu o powierzenie pracy cudzoziemcowi. Z czym to się jednak wiąże? Otóż na podstawie powyższego oświadczenia Ukraińcy mogą zdecydować się na pracę w naszym kraju jedynie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W takim przypadku uzyskiwanie problematycznego zezwolenia o pracę nie jest konieczne, o ile dana praca nie jest uznawana za sezonową.

W jaki sposób zatrudnić Ukraińca?

pracownik-z-ukrainyWarto posiąść kilka informacji na temat tego, w jaki sposób legalnie zatrudnić Ukraińców w Polsce. O ile na pierwszy rzut oka wydaje się to być nieco skomplikowane, to jednak z praktycznego punktu widzenia możemy sobie z tym poradzić bez większych problemów, o ile będziemy postępować zgodnie z kolejnością i powszechnie panującym prawem.

W pierwszej kolejności musimy zdecydować się na złożenie oświadczenia. Konieczne będzie uzyskanie danych cudzoziemca, dane oferowanej pracy i pracodawcy. Wiąże się to z obowiązkiem uiszczenia opłaty, której wysokość wynosi 30 zł. Następnie rejestrujemy Ukraińca w Powiatowym Urzędzie Pracy. Musi on być zgodny z siedzibą pracodawcy lub miejscem jego stałego pobytu. Głównym zadaniem urzędu jest wpisanie oświadczenia o wykonywaniu pracy do ewidencji oświadczeń. Trzecim krokiem jest przekazanie oryginału dokumentu pracownikowi. Tylko w taki sposób będzie mógł uzyskać wizę w placówce konsularnej, co umożliwi wykonywanie pracy. Ostatnią czynnością jest pisemne wysłanie zawiadomienia do Urzędu Pracy o zatrudnieniu obcokrajowca. Co w przypadku, jeśli z ostatniej chwili Ukrainiec nie podejmie się zatrudnienia? Wówczas pracodawca zobowiązany jest do powiadomienia Urzędu Pracy w ciągu 7 dni. Doskonale sprawdza się także pomoc agencji pracy zatrudniających Ukraińców.

Jaki powinien być PIT dla Ukraińców pracujących w Polsce?

Zatrudnienie Ukraińca przez agencję zatrudnienia Ukraińców niesie ze sobą wiele zalet. Przede wszystkim możemy mieć w kadrze prawdziwych specjalistów, którzy skrupulatnie i rzetelnie wykonują swoje obowiązki. Dodatkowo ich wynagrodzenie jest stosunkowo niższe, niż przeciętnego Polaka. Czy to oznacza, że Ukrainiec na tym ucierpi? Oczywiście, że nie, bowiem w Ukrainie wartość pieniądza jest znacznie niższa, przez co po przewalutowaniu otrzyma znacznie wyższe wynagrodzenie. Jaki jednak jest PIT dla Ukraińców pracujących w Polsce, który okazuje się niezbędny do rozliczania? Cudzoziemiec decydujący się na pracę w naszym kraju osiąga dochody, w konsekwencji podlega przepisom polskiego prawa podatkowego. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że podobnie jak polscy obywatele, muszą oni składać zeznanie o osiągniętych dochodach, w przeciwnym wypadku narażeni są na nieprzyjemne konsekwencje prawne, których każdy wolałby unikać. Ukraińcy muszą rozliczać się z PIT 36 lub PIT 37.