Język niemiecki – bliski, a jednak daleki

Język niemiecki – bliski, a jednak daleki

Język niemiecki – bliski, a jednak daleki – język niemiecki to mowa naszych sąsiadów – Niemców, język, który wydawałoby się jest nam bliski. Wiele zwrotów do dzisiaj używanych, np.: gwarze śląskiej ma swoje korzenie w języku niemieckim. Pod względem językowym: język niemiecki bardzo różni się od polskiego, choćby alfabetem i innym sposobem tworzenia wyrazów.

Ze względu na bliskość geograficzną między Polską a Niemcami, powiązania rodzinne, polską emigrację w Niemczech, współpracą samorządów i środowisk biznesowym, codziennością są wzajemne relacje obywateli obu państw, istnieje duża potrzeba znajomości języka sąsiadów zza Odry. Bardzo ważną rolę  w kontaktach polsko-niemieckich pełnią tłumaczenia.

Kto posługuje się językiem niemieckim

Szacuje się, że w Europie językiem niemieckim posługuje się 130 milionów osób.  Jest językiem urzędowym powszechnie używanym w Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu oraz Liechtensteinu. Jest także językiem ojczystym ludzi mieszkających w: wschodniej Francji, wschodniej Belgii, Holandii, Danii, Czechach  Węgier, Rumunii, czy Włoch. Językiem niemieckim posługuje się część mieszkańców Opolszczyzny. W gwarze śląskiej jest wiele zwrotów pochodzących z języka niemieckiego. Ogółem to język niemiecki jest najczęściej używanym językiem w Unii Europejskiej. Posługuje się nim aż 16% mieszkańców, podczas gdy angielskiego  w życiu codziennym używa 13% Europejczyków.

Dokumenty w języku niemieckim

Polacy szukają pracy w krajach niemieckojęzycznych, ale także w polskich firmach, które współpracują z niemieckim partnerem i wymagają przygotowania dokumentów w języku niemieckim. Profesjonalnie przetłumaczone CV, czy rzetelna umowa w języku niemieckim, mogą zrobić  dobre wrażenie na pracodawcach lub zagranicznych partnerach biznesowych i pomóc w zdobyciu pracy /kontraktu biznesowego. Dokumentacja musi być przetłumaczona idealnie, ponieważ ma ogromny wpływ na prowadzenie badań, działalność gospodarczą, współpracę samorządową i współpracę między różnymi instytucjami. Wiele dokumentów musi być uwierzytelnionych przez tłumacza przysięgłego. 

Profesjonalny tłumacz – idealny tekst

Tłumaczenia niemiecki warto powierzyć profesjonalistom, którzy zadbają o formę językową i wizualną oraz o styl, zgodność merytoryczną z kontekstem kulturowym i branżowym. Do przetłumaczenia dokumentów, np.: akty ślubu, urodzenia i zgonu, świadectw,  pism urzędowych, testamentów, dokumentacji z procesu sądowego, potrzebny jest tłumacz przysięgły. Dlatego wybierając biuro oferujące tłumaczenia niemiecki, warto sprawdzić, czy jest tam zatrudniony tłumacz przysięgły.

Niemieckie innowacje

Język niemiecki – bliski, a jednak dalekiNiemcy są w czołówce państw pod względem stopnia rozwoju nowoczesnych technologii i wykorzystania ich w biznesie. W Niemczech dynamicznie rozwijają się takie dziedziny  nauki i biznesu jak: biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, farmacja, elektrotechnika, informatyka, robotyka czy telekomunikacja. Oznacza to, że język niemiecki jest językiem innowacji technicznych oraz nowoczesnych technologii. Niemcy są w czołówce w rankingu najważniejszych partnerów  handlowych Polski, z kolei Polska jest najważniejszym partnerem Niemiec w Europie Środkowej i Wschodniej. Profesjonalne tłumaczenia niemieckie z zakresu technicznego mogą być kluczem do nawiązania współpracy oraz do jej kontynuowania. Dokumenty przetargowe, oferty, instrukcje, plany techniczne, patenty, projekty, mapy muszą być przetłumaczone perfekcyjnie, bo tylko wtedy zapewnią sukces na rynku niemieckim lub we  współpracy z partnerem niemieckim w Polsce.

Wiarygodny przekład

Tłumaczenie literackie daje sporą dozę dowolności. Z kolei tłumaczenia niemieckie techniczne i specjalistyczne muszą  być wierne oryginałowi, dopracowane w każdym szczególe. Tłumaczenie tekstów technicznych nie może być uproszczone, czy sparafrazowane tutaj forma i treść musi być spójna i konsekwentnie stosowana, dlatego bardzo często bazuje się na tych samych formach i zwrotach – pozwala to uniknąć niejednoznaczności. Różnorodność rozwiązań formalnych jest tutaj niewskazana.  W przekładach technicznych forma i treść muszą być spójne i konsekwentnie stosowane. Często stosuje się te same formy i zwroty, pozwala to uniknąć niejednoznaczności. Różnorodność rozwiązań formalnych, wykorzystywanie synonimów nie są mile widzianą praktyką w tłumaczeniu tekstów technicznych, specjalistycznych i prawnych. Tłumaczenia niemieckie muszą być dostosowane do rodzaju tekstu. Teksty do tłumaczeń są często z dziedziny, z której tłumacz ma prawo być laikiem. Dlatego tłumacze współpracują ze specjalistami, którzy konsultują kwestie merytoryczne związane z konkretną dziedziną wiedzy. Dzięki takiej organizacji pracy, biuro oferujące tłumaczenia niemiecki może zapewnić najwyższą jakość swoich usług. Tłumacz powinien mieć wiedzę o przepisach prawnych w krajach niemieckojęzycznych.

Niemieckie technologie, kultura i gospodarka są bardzo cenione na świecie. Przeciętny Europejczyk potrafi wymienić kilka najważniejszych niemieckich marek. Aż 40% naukowców z USA zaleca studentom naukę niemieckiego.