OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

Przewoźnik drogowy zajmujący się zawodowo transportem towarów poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC może wykupić dodatkowe OCP. Czym ono jest? Otóż, OCP przewoźnika chroni go przed pokrywaniem szkody ze środków finansowych firmy w przypadku uszkodzenia lub niedostarczenia ładunku na czas. Posiadając taką polisę, szkody pokryje ubezpieczyciel a odszkodowanie otrzyma właściciel towaru.

Dostępnych jest wiele rozszerzeń, które stanowią dodatkową ochronę na przykład przed kradzieżą cennych ładunków. OCP przewoźnika https://www.gimswiatki.edu.pl/ocp-przewoznika/ jest ubezpieczeniem dobrowolnym, ale wielu kontrahentów wymaga od firm przewozowych posiadania takiej polisy na wypadek niespodziewanych zdarzeń.

OCP przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie OCP przewoźnika zawiera właściciel firmy transportowej z towarzystwem ubezpieczeniowym na okres 12 miesięcy. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, ale pomaga w zdobywaniu nowych klientów i poprawia reputację firmy co dobrze wpływa na rozwój biznesu. OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/ daje możliwość zminimalizowania strat wiążących się z prowadzoną działalnością w branży transportowej.

Dostępne są dwa rodzaje OCP przewoźnika:

 • Dla przewozów krajowych.
 • Dla przewozów międzynarodowych.

Zakres ochrony ubezpieczenia OCP przewoźnika nie jest jednorodny. Towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają w polisie zapisy prawa przewozowego, jeśli transport odbywa się na terenie Polski oraz Konwencji CMR w przypadku transportu poza granicami kraju.

Dlaczego firmy transportowe wykupują polisę OCP przewoźnika?

ocp przewoźnika do 3 5t WałbrzychPomimo tego, że OCP przewoźnika jest ubezpieczeniem dobrowolnym, jego posiadanie dla firmy świadczącej transport ładunków jest obecnie koniecznością. Większość kontrahentów poszukując przewoźnika dla swoich towarów wybiera tego który ubezpiecza przewożony ładunek. Mają oni świadomość, że zwykłe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC (obowiązkowa) nie pokryje wartości całej szkody.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/walbrzych/ staje się polisą bezpieczeństwa dla kontrahenta powierzającego swoje produkty firmie transportowej. Ale to nie jedyna korzyść, również przewoźnicy zyskują na wykupieniu takiego ubezpieczenia, ponieważ zwiększają swoją wiarygodność i osiągają ochronę finansową w przypadku zaistnienia szkody.

Jakim zabezpieczeniem jest polisa OCP przewoźnika?

Przewoźnik przyjmując ładunek do transportu do odbiorcy jest zobowiązany do pokrycia strat w przewożonym towarze. Posiadając wykupioną polisę OCP ceduje ten obowiązek na ubezpieczyciela w zakresie uzgodnionym w umowie ubezpieczeniowej.

Zakres ubezpieczenia podstawowego OCP przewoźnika obejmuje szkody:

 • Rzeczowe – utrata, ubytek, uszkodzenie przewożonego ładunku.
 • Finansowe – wynikające z opóźnienia w dostarczeniu ładunku do odbiorcy.
OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Jest to zapisane w Ustawie Prawo Przewozowe – art. 83. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie właścicielowi towaru, jeżeli do powyższych zdarzeń doszło z winy firmy transportowej. Jest to duże wsparcie dla biznesu, ponieważ przewoźnik nie poniesie strat finansowych na pokrycie ewentualnej szkody.
Opisany powyżej zakres ubezpieczenia OCP przewoźnika może zostać dowolnie rozszerzony co wiąże się z wyższą składką, ale stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Przewożąc chłodnią towary łatwo psujące się, może dojść do awarii urządzenia chłodzącego i pogorszenia jakości towaru lub jego zepsucia. Posiadając w polisie OCP zapis mówiący o uszkodzeniu ładunku z powodu samoczynnego wyłączenia agregatu czy też jego zwarcia to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie właścicielowi towaru. Zawierając umowę ubezpieczeniową OPC przewoźnik powinien dokładnie zapoznać się z zakresem rozszerzeń i wybrać odpowiadające konkretnemu ładunkowi.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OCP przewoźnika?

Dokładnie chodzi o wyłączenia jakie ubezpieczyciel zawiera w danej polisie OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/. Co to oznacza dla firmy transportowej? Chodzi na przykład o przewóz żywych zwierząt, cennych rzeźb, obrazów, materiałów niebezpiecznych. Nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe wyraża zgodę na objęcie ochroną sprzętu AGD, RTV, dlatego można wykupić rozszerzony zakres polisy OCP. Zaniedbania ze strony firmy transportowej lub jej kierowcy stanowią podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania właścicielowi ładunku.

Wyłączenia mogą obejmować np.:

 • Awarię samochodu przewożącego towar.
 • Kierowanie samochodem przez osobę bez koniecznych uprawnień.
 • Nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku do transportu.
 • Przewóz ładunku do krajów, których ubezpieczenie OCP przewoźnika nie obejmuje.
 • Parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym.

Co ma wpływ na wysokość składki ubezpieczenia OCP przewoźnika?

 • Dochody przewoźnika uzyskane w danym roku rozliczeniowym.
 • Suma gwarancyjna.
 • Ilość samochodów podlegająca ubezpieczeniu.
 • Ubezpieczenie w ruchu drogowym krajowym czy międzynarodowym.
 • Dodatkowe klauzule – rozszerzenia.

Jak uniknąć braku wypłaty odszkodowania z OCP przewoźnika https://www.facebook.com/ocpprzewoznika? Przede wszystkim przed wykupieniem polisy, trzeba sprawdzić OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia. Pozwoli to uniknąć kłopotów z wypłatą odszkodowania w przypadku powstania szkody. Koszt takiej polisy waha się od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych za rok.