Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny

No Comments

Przed udzieleniem kredytu hipotecznego, bank dokładnie sprawdzi naszą zdolność kredytową. Po jej zanalizowaniu, bank zadecyduje, czy udzieli nam kredytu w wysokości, o którą wnioskujemy. Niezależnie od wysokości kredytu, o którą się ubiegamy, bank jest zobowiązany do sprawdzenia naszej zdolności kredytowej. W ten sposób będzie pewny, że jesteśmy w stanie oddać pożyczone pieniądze wraz z odsetkami. Prawo wymaga od banku sprawdzenia naszej zdolności.

Jesteśmy zobowiązani do przedstawienia dokumentów, potwierdzających naszą zdolność kredytową. Metodologia oceny zdolności uzależniona jest od danego banku. W zależności od banku, w którym ubiegamy się o kredyt, możemy mieć większą lub mniejszą zdolność kredytową.

Raty równe i malejące 

Te rodzaje rat różnią się sposobem obliczania części kapitałowej i części odsetkowej. Część zadłużenia jest częścią zadłużenia, wynikającego z udzielenia przez bank kredytu. Z kolei część odsetkowa naliczana jest przez bank, od wysokości udzielonego kredytu.

Jeśli zdecydujemy się na równe raty, musimy liczyć się z tym, że na początku płacimy większe odsetki. Rata kapitałowa zwiększa się stopniowo. Pamiętajmy, że nasze zadłużenie zmniejsza się wolniej, niż w przypadku rat malejących.

Jeśli wybierzemy raty malejące, co miesiąc będziemy spłacamy taką samą część pożyczonych pieniędzy. Warto pamiętać, że rata kapitałowa jest ilorazem kwoty kredytu i liczby miesięcy, przez które będziemy musieli go spłacać. Odsetki są naliczane od zmniejszającego się zobowiązania.

Czynniki, wpływające na zdolność kredytową

Podczas analizy zdolności kredytowej branych jest zawsze pod uwagę kilka podstawowych czynników. Są to:

  • wysokość otrzymywanego przez nas dochodu,
  • rodzaj zatrudnienia i okres jego trwania,
  • liczba osób, wchodzących w skład gospodarstwa domowego (w tym liczba osób, pozostających na naszym utrzymaniu),
  • nasza historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej (BIK),
  • aktualnie spłacane zobowiązania finansowe (pożyczki, kredyty, limity na kartach kredytowych, kredyty odnawialne w ramach kont bankowych).

Banki mogą też brać pod uwagę inne czynniki, np.:

  • koszt utrzymania osoby w naszym gospodarstwie,
  • wydatki, związane z utrzymaniem domu lub mieszkania (opłaty za energię elektryczną, czynsz, gaz itp.),
  • wydatki, związane z utrzymaniem samochodu.

Bank może też sprawdzać, czy płacimy alimenty, a także rzetelność regulowania zobowiązań wobec ZUS, urzędu skarbowego czy KRUS.

Kalkulator zdolności kredytowej

Jeśli chcemy wstępnie ustalić sami naszą zdolność kredytową, możemy skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej. Wpiszemy do niego nasze dochody netto, okres, przez który chcemy spłacić swój kredyt, liczbę osób, wchodzących w skład naszego gospodarstwa domowego i ponoszone wydatki. Oczywiście są to tylko szacunkowe wyniki. Najważniejsza jest bowiem analiza, przeprowadzana przez eksperta bankowego.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Jeśli poprawimy swoją zdolność kredytową, zwiększymy swoje szanse na uzyskanie kredytu. Istnieje kilka sposobów na jej poprawienie. W ten sposób zwiększamy swoją wiarygodność wobec banku. Przede wszystkim spłaćmy inne, zaciągnięte już kredyty. Zrezygnujmy w miarę możliwości z posiadanych kart kredytowych i limitów kredytowym w koncie osobistym. Ponadto postarajmy się, aby nasze zatrudnienie było ciągłe i stabilne. Zwiększmy otrzymywany dochód netto. Ograniczmy też nasze comiesięczne wydatki.

Dzięki temu zwiększymy swoją zdolność kredytową.

Historia w BIK

Zanim będziemy ubiegać się o kredyt, możemy sprawdzić swoją historię w BIK. Jest to szczególnie ważne, jeśli wcześniej korzystaliśmy już z jakiś produktów finansowych lub jakiś bank, odmówił nam udzielenia kredytu. W ten sposób będziemy mogli sprawdzić swoje szanse.

Do takiego rejestru trafiamy, gdy spłacamy lub spłacaliśmy jakieś zobowiązania finansowe. Nie chodzi tu tylko o kredyty ratalne, ale również o debet na koncie lub kartę kredytową. Możemy też tutaj trafić, jeśli poręczaliśmy komuś kredyt.

Jeśli na bieżąco spłacamy swoje zobowiązania finansowe, budujemy swoją pozytywną historię kredytową. Bank przyjmuje zasadę, że jeśli nie mieliśmy żadnych opóźnień w spłacie innych zobowiązań, jesteśmy odpowiedzialnymi dłużnikami. Jednocześnie musimy pamiętać, że jeśli stale spóźnialiśmy się w spłacie rat, pogarszamy swoją historię i utrudniamy zaciągnięcie kolejnego kredytu. Tak samo jest w przypadku, jeśli poręczyliśmy kredyt, a kredytobiorca jest nierzetelny.

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi dane o wszystkich zaciągniętych przez nas zobowiązaniach w ciągu ostatnich 5 lat.

Podsumowanie

Musimy wziąć pod uwagę raty naszego kredytu i okres kredytowania. Możemy też pomyśleć o współkredytobiorcy (np. małżonek). Możemy negocjować z bankiem wysokość oprocentowania kredytu lub naliczaną marżę.

Pamiętajmy, że jeśli decydujemy się na współkredytobiorcę, obowiązują go takie same zasady analizy zdolności kredytowej. Jest to bardzo ważne. Jeśli osoba, będzie miała złą historię kredytową lub niespłacone zobowiązania, uniemożliwi nam zaciągnięcie kredytu.

Dzięki tym sposobom możemy poprawić swoją zdolność kredytową, dlatego dokładnie się z nimi zapoznajmy i stosujmy.

Ubezpieczenie na życie – na co zwrócić uwagę?

No Comments

Ubezpieczenie na życie to jedna z najważniejszych decyzji, która dotyczy nie tylko nas, ale i naszych najbliższych. Jest to też decyzja, której skutki finansowe będziemy odczuwać do końca życia, dlatego tak ważne jest, aby wybrać najlepszą dla siebie polisę, która nie stanie się poważnym obciążeniem finansowym, a jednocześnie w przypadku naszej choroby lub śmierci zapewni odpowiednie wsparcie dla nas albo naszych najbliższych.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Na wstępie należy zaznaczyć, że każda polisa jest dobierana pod potrzeby konkretnego klienta. W zależności od naszego trybu życia i obaw z nim związanych możemy dobrać odpowiednie ubezpieczenie. Dla przykładu, osoba, która dużo podróżuje samochodem, może wybrać ubezpieczenie od nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń, jak śmierć w wypadku samochodowym, aby zapewnić wsparcie finansowe pozostawionemu małżonkowi. W innym przypadku możemy zdecydować się na ubezpieczenie od ciężkiej choroby i związanej z nią niezdolności do pracy, które zapewni nam pomoc finansową podczas leczenia.

Warto wspomnieć o tym, że polisa na życie nie musi zostać wykupiona aż do śmierci danej osoby, a jedynie zapewnić dodatkową ochronę w określonym czasie, np. dziesięciu lat. Po tym okresie polisa wygasa. Później możemy ją wznowić, rozszerzyć, albo całkowicie zmienić. Jednak tego typu polisy nie gromadzą kapitału.

Jeśli chcemy zapewnić naszym najbliższym ochronę w razie naszej śmierci i zgromadzić kapitał na koniec ubezpieczenia, powinniśmy wybrać ubezpieczenie ochronne-oszczędnościowe.

Co powinno zawierać ubezpieczenie na życie?

Każde ubezpieczenie jest inne, ale są pewne sytuacje, które powinny zawsze zostać ujęte w podstawowym pakiecie ubezpieczeń, jak ubezpieczenie od ciężkiej choroby, śmierci, leczenia szpitalnego, niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnego życia. Poza tym, niektórzy ubezpieczyciele oferują w podstawowym pakiecie również ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego wypadkiem oraz ubezpieczenie od powikłań po operacji w szpitalu.

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wypłaty ubezpieczenia, jego wysokości i sytuacje, w których można się o nie ubiegać, są wyszczególnione w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Warto dokładnie się z nimi zapoznać, ponieważ niekiedy ubezpieczenie może nie zostać wypłacone w przypadku nieszczęśliwego wypadku, ponieważ dana osoba np. była pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują się również informacje dotyczące tego, co się stanie, jeśli nie opłacimy składki w terminie, albo kiedy ubezpieczenie wygasa lub w jaki sposób może zostać przedłużone. Warto dokładnie zapoznać się z tymi warunkami.

Na jak długo można się ubezpieczyć?

Wszystko zależy od preferencji klienta. Ubezpieczenie na życie możemy wykupić na jak długo chcemy. Może to być rok, dziesięć lat, dwadzieścia albo ubezpieczyć się dożywotnio.  Ubezpieczenie w przypadku śmierci może zostać wykupione np. na piętnaście lat, do końca spłaty kredytu hipotecznego, tak, aby w przypadku nagłej śmierci, pozostali domownicy nie stracili mieszkania i mogli je opłacić dzięki ubezpieczeniu. Jeśli natomiast chcemy poprzez polisę na życie zgromadzić dodatkowy kapitał, możemy wybrać dłuższy okres ubezpieczenia. Tego rodzaju polisa jest wybierane głównie przez osoby, które chcą również oszczędzać pieniądze na emaryturę.

Z ubezpieczenia możemy w każdej chwili zrezygnować, choć niekiedy może się to wiązać z pewnymi konsekwencjami, np. jeśli gromadziliśmy kapitał i przedwcześnie wycofujemy się z umowy ubezpieczeniowej, możemy stracić część tej kwoty.

 

Ubezpieczenie dziecka

Praktycznie każda firma ubezpieczeniowa posiada w swojej ofercie polisę mającą na celu zabezpieczenie finansowe dziecka. Gromadzona na tego typu polisie kwota zostanie wypłacona, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość. To ubezpieczenie mogą zawrzeć nie tylko rodzice dziecka, ale i dziadkowie, rodzice chrzestni lub przyjaciele rodziny. Nie ma ograniczeń w kwestii pokrewieństwa.

Jak wybrać najlepszą polisę?

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że warto przeglądać oferty różnych ubezpieczycieli. Nie powinno się ograniczać do jednego. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka oferta wydaje się bardzo dobra, to warto sprawdzić polisy oferowane przez konkurencje. Polisa na życie to poważna decyzja i nie powinna być podejmowana w pośpiechu.

Drugim, ważnym punktem jest dokładne określenie czego oczekujemy od polisy. Czy chcemy zabezpieczyć się do czasu spłaty kredytu hipotecznego? A może pracujemy w branży uznanej za niebezpieczną? Mamy kontakt z osobami chorującymi na poważne choroby albo przestępcami? A może w naszej rodzinie wiele osób zmagało się z ciężką chorobą? Od tego wszystkiego zależy, jaką polisę wybierzemy. Dlatego też wybór ubezpieczenia jest czasochłonny i wymaga od nas dużego zaangażowania. Jednak jest to coś, o czym warto myśleć.

Ukraińscy pracownicy czyli skuteczna siła robocza w naszym kraju

No Comments

Ukraińscy pracownicy czyli skuteczna siła robocza w naszym kraju

Coraz częściej decydujemy się na zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Obecni są w wielu branżach, nie tylko tych, które działają sezonowo czy okresowo. Z czego wynika trend zatrudniania ukraińskich pracowników? Dlaczego tak chętnie wybierają nasz kraj, gdy szukają miejsca, gdzie można dobrze i szybko zarobić? Gdzie leży fenomen tej migracji i czy naprawdę warto zatrudniać pracowników z Ukrainy? Wielu pracodawców stoi właśnie przed takim dylematem i zadaje sobie te pytania. W Polsce przebywa około 3 miliony imigrantów zarobkowych z Ukrainy. Możemy ich spotkać jako sprzedawców w sklepach i na targu, w branży handlowej, ale także branży turystycznej i hotelarskiej. Nie rzadko pracują także w międzynarodowych korporacjach. Co skłania pracodawców do zatrudniania pracowników z Ukrainy? Czy są to tylko kwestie finansowe? Wśród ukraińskich pracowników można spotkać wielu wyspecjalizowanych fachowców, którzy mogą poszczycić się dużym i bogatym doświadczeniem zawodowym. Jak ich znaleźć? Czy możliwe jest w ogóle dotarcie do pracowników z Ukrainy, którzy posiadają wymagane przez nad doświadczenie i umiejętności? Jaką rolę w procesie rekrutacji powinna pełnić agencja pracy i czy warto korzystać z jej usług? Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu, w której poruszymy wymienione powyżej kwestie i postaramy się rozwiać pojawiające się wątpliwości.

Co wyróżnia ukraińskiego pracownika?

Pracodawcy rzadko narzekają na pracowników z Ukrainy. Częściej mówią o bardzo pozytywnych wrażeniach i chętnie korzystają z ich pomocy po raz kolejny. Dlaczego? Główną przyczyną jest fakt, iż pracownicy przybywający z Ukrainy do pracy w Polsce mają jeden cel: znaleźć dobrą pracę i szybko zarobić pieniądze. Praca w naszej ojczyźnie daje im większe szanse zarobku, dlatego wybierają nasz kraj i bardzo angażują się w pracę. Właśnie to zaangażowanie ich wyróżnia i sprawia, że pracodawcy chętnie decydują się na zatrudnienie pracowników ukraińskich. Pracują dużo, w święta i dni wolne, często w godzinach nadliczbowych. Dla pracodawcy zwłaszcza zatrudniającego pracowników sezonowo i dorywczo to wielki atut i szansa zdobycia pracownika, który zapewni mu wykonanie potrzebnej pracy bezproblemowo i efektywnie. Dodatkowym atutem także bardzo istotnym dla pracodawcy jest fakt, że pracownicy z Ukrainy nie mają zbyt wygórowanych oczekiwań co do wynagrodzenia. Są gotowi do pracy za znacznie niższe stawki niż polscy pracownicy. Wynika to z tego, iż sytuacja na rynku ukraińskim jest znacznie gorsza niż w Polsce i tam za tę samą pracę można otrzymać znacznie mniej niż w Polsce. To powód dla którego Ukraińcy wybierają za kraj do emigracji właśnie Polskę. Jest blisko, nie wiąże się z daleką podróżą, a podobieństwo kulturowo-językowe sprawia, że wyjazd zarobkowy nie jest aż tak trudną i stresującą decyzją.

Polak Ukrainiec – dwa bratanki

Czy zatrudnienie obcokrajowców jest ryzykowne i niesie ze sobą konfliktu lub niesnaski? Pracodawcy są raczej w tej kwestii zgodni i mają pozytywne doświadczenia w pracy z imigrantami napływającymi do Polski z Ukrainy. W firmach gdzie pracują polscy i ukraińscy pracownicy panuje przyjazna atmosfera. Pracodawcy często wspominają o tym, że pracownicy z Ukrainy szybko się asymilują z Polakami, nie czują się wykluczeni, a brak różnic kulturowych ułatwia zacieśnianie więzi i komunikację na wielu poziomach. Istotnym aspektem jest brak różnic kulturowych, ale także brak bariery językowej. Przybywający do Polski pracownicy często świetnie władają językiem polskim, mają polskie korzenie i są związani z krajem, do którego przyjechali w poszukiwaniu pracy. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów między pracownikami, brak konfliktów i umiejętność współpracy zapewnia efektywną pracę, wysokie wyniki i skuteczne działania. A na tym najbardziej zależy przedsiębiorcy.  

Prostota zatrudnienia, czyli minimum formalności

Ukraińscy pracownicy często korzystają z agencji pracy. Ta załatwia za nich wszelkie formalności, dba o to, by ich pracodawca okazał się rzetelny, uczciwy i zapewnił odpowiednie wynagrodzenie. Korzystanie z agencji pracy chwalą sobie także pracodawcy. Dzięki pomocy agencji pracy mają szansę znaleźć pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, wymaganym doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami. Agencja zajmie się także wszystkimi niezbędnymi formalnościami. Warto także wiedzieć, że procedury związane z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy są aktualnie bardzo uproszczone i nie wymagają spełnienia wielu formalności. Zwłaszcza jeśli chodzi o pracę sezonową, dorywczą i okresową zatrudnienie pracowników z Ukrainy jest bardzo łatwe i szybkie. Jeśli pracownik jest zatrudniony na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy wtedy nie wymaga specjalnego pozwolenia na pracę. Zatrudnienie go przebiega w sposób szybki i bezproblemowy. Praca na dłużej lub na stałe wiąże się już z takimi dokumentami. Pracownik musi postarać się o specjalne pozwolenia, by mógł legalnie pracować w Polsce powyżej tego półrocznego okresu.

Wynajem autolawety

No Comments
autolaweta Szczecin
autolaweta Szczecin

autolaweta Szczecin

Na polskich drogach trzeba bardzo uważać. Nigdy nie jesteśmy tam sami, zawsze ktoś nas wymija lub wyprzedza. Nie wszyscy kierowcy są świadomi tego, jak powinni jeździć, toteż niestety często przydarzają się różnego rodzaju nieszczęśliwe wypadki. Chyba każdy przeżył już korek na A4 spowodowany kolizją, toteż wiadomo, o czym mowa. Oczywiście w przypadku takich poważnych stłuczek trzeba już czekać na policję, czasami też na straż pożarną, ale bywają też drobniejsze zdarzenia, w których przyda nam się zwyczajny wynajem autolawety https://www.readyrent.pl/wynajem-autolawet-szczecin.html  bowiem nie tylko przyjedzie na miejsce, ale również zabierze nasz pojazd gdzie tylko będziemy chcieli. Koszty takiej przyjemności wcale nie są wygórowane, wahają się od koło złotówki do dwóch złotych. Jest to też ten rodzaj usługi, w której nie mamy większego wyboru, jeśli do czynienia mamy ze stłuczką. Na jezdni już tak bywa, że trzeba działać szybko, bo w przeciwnym razie możemy nawet zatamować ruch. A wtedy już przyjeżdżają policjanci i nie ma zmiłuj. Nikt nie chce takich przyjemności.

Kto może się zdecydować na wynajem? Autolaweta zwykle kojarzy się nam właśnie z takimi zdarzeniami na jezdni. Jeśli ktoś spowodował nasz wypadek, możemy nie wzywać mundurowych, a pozwolić mu opłacić wszystko, także autolawetę, z jego własnego ubezpieczenia. Może zresztą równie dobrze dać gotówkę, nam chyba będzie jedynie zależało na tym, żeby wrócić na szosę. Gdyby zdarzyło się tak, że nie mamy żadnego innego auta na wynajem, autolaweta przywiezie nam samochód zastępczy, dzięki któremu szybko dotrzemy na miejsce. Kiedy spieszymy się do pracy, na ważne spotkanie, lub z jakiegoś innego powodu czas nas goni, jest to rewelacyjna wręcz opcja.

Wyobraźmy sobie jednak inny scenariusz. Wielu Polaków bardzo skwapliwie korzysta z możliwości sprowadzenia samochodu z zagranicy. Dzieje się tak dlatego, że ogólnie przyjęliśmy, że germańska jakość jest znacznie wyższa od tej, którą mamy w kraju. Nic w tym dziwnego. Nie zawsze jednak taki samochód będzie posiadał uprawnienia do poruszania się po drodze. Co wtedy robić? Na plecy go nie weźmiemy. Przejazd niezarejestrowanym autem może skończyć się bardzo niemiłym spotkaniem z polskimi lub niemieckimi policjantami. Na szczęście, możemy zdecydować się na wynajem – autolaweta pojedzie tam, gdzie wskażemy i przywiezie nam samochód. Są nawet tak duzi przewoźnicy, że potrafią zabrać nawet kilka samochodów w celu przewiezienia ich do kraju. Przyda nam się to zwłaszcza wtedy, kiedy prowadzimy – na przykład – sprzedaż samochodów używanych. Prowadzenie podobnego biznesu w dzisiejszych czasach nie jest łatwe.

Czasami może też zdarzyć się i tak (czego nikomu nie życzymy), że w samochodzie przestanie nam działać jakaś część. Zjeżdżamy wtedy na pobocze i klniemy, na czym świat stoi. Ani teraz dojechać, ani zjechać, za chwilę zainteresują się nami życzliwi policjanci i każą się usunąć. Trzeba przeciwdziałać i samemu szybko coś zorganizować. Decydujemy się wtedy na wynajem – autolaweta jest tu przecież naszą ostatnią deską ratunku. Zabiorą nam samochód do zaprzyjaźnionego warsztatu, więc odetchniemy – chociaż na chwilę – z ulgą.

Ale przedstawmy sobie taką historyjkę: załóżmy, że niezbyt obliczyliśmy, ile paliwa starczy nam na przejazd. Samochód jedzie już na oparach, po jakimś czasie musimy stanąć, a stacji paliw ni widu, ni słychu. Jeśli mamy w miarę blisko do jednej, wyposażamy się w kanister i idziemy. Gdyby jednak zdarzyło się tak, że jest daleko, możemy zadzwonić do miejsca, w którym mają autolawety. Często świadczą bowiem oni takie usługi, że dowożą paliwo do nas i w ten sposób możemy spokojnie ruszyć w dalszą drogę. Wynajem – autolaweta czy inny samochód ciężarowy tego typu – nie będzie wtedy potrzebny.

Ktoś zapyta, jak dobrze wybrać świadczących usługi. Jest kilka dróg, którymi możemy podążyć, żeby ocenić przydatność danej pomocy drogowej. Wiadomo, kiedy chcemy sprowadzić samochód z Niemiec, mamy większy komfort. Odpalamy wtedy Internet i szukamy, sprawdzamy ceny, dzwonimy. Warto również wtedy przejechać się na miejsce i zapytać osobiście o wszystko, co nas w danym momencie interesuje. Możemy wtedy przyjrzeć się autolawecie, którą zamierzamy wynająć. Bywa jednak i tak, że nasz wybór jest mocno ograniczony. Znajdujemy się na środku ruchliwej drogi – albo co gorsza, na autostradzie – i mamy bardzo niewielkie pole manewru. Dzwonić musimy szybko. Nie należy jednak podejmować pochopnych decyzji. Warto zadzwonić do rodziny czy przyjaciół, zapytać, czy nie znają kogoś zaufanego w tej okolicy. Jeśli się okaże, że nie, wyszukujemy wtedy w Internecie pod hasłem „wynajem autolaweta”. W naszej okolicy będą znajdować się przynajmniej dwa, jeśli nie trzy takie miejsca. Trzeba wtedy przejrzeć opinie oraz komentarze, które zostawili po sobie nasi poprzednicy. Jeśli polecają to miejsce, nie ma czasu na zwłokę, trzeba dzwonić. Jeśli nie… czynniki mogą być różne, to zawsze konkurencja mogła zadziałać w nieco nieuczciwy sposób. Najlepiej po prostu zadzwonić i zapytać o wszystko, w końcu nie mamy luksusu wybrzydzania, prawda?

Jakie mieszkania na sprzedaż oferują gminy?

No Comments
kawalerki na sprzedaż

Dziś mieszkania na sprzedaż ( polecamy :  ) adaptowane są z naprawdę tak różnych obiektów, że czasem wręcz trudno uwierzyć w to, w jakim stanie przed gruntownymi przebudowami funkcjonowały dane miejsca. Coraz częściej w uboższych gminach Polski zauważa się proceder przygotowywania pustostanów oraz budynków starej daty do zaadaptowania na skromne miejsca do zamieszkania. Są to mieszkania na sprzedaż za symboliczne kwoty. Można je otrzymać także z dotacjami, jeśli odpowiednio udokumentujemy naszą skomplikowaną sytuację. W każdej polskiej gminie czy powiecie znajduje się cały szereg rodzin narzekających na skomplikowaną sytuację materialną. Mieszkania za symboliczną sumę wraz z możliwością otrzymania dopłaty są dla nich ogromnym wsparciem. To samo dotyczy młodych rodzin, na dorobku, z dziećmi, gdzie tylko jedno z małżonków ma stały dochód. Jak w takiej sytuacji para dostać ma kredyt hipoteczny na kilkadziesiąt lat? W praktyce jest to właściwie niewykonalne. Pozostaje więc szukać rozwiązania gdzie indziej, tam, gdzie się tylko da.

Adaptacja mieszkań w starych budynkach

kawalerki na sprzedażOdbywa się zawsze po dokładnych oględzinach oraz analizie prawnej. Jeśli na obszarze danej nieruchomości państwowej są wolne lokale do zagospodarowania i organy władzy wykazują chęć do ich przebudowy oraz remontu – rozpoczyna się prace. Najubożsi mają szansę otrzymać takie kawalerki na sprzedaż  zupełnie za darmo, ale pod warunkiem, że skrupulatnie udokumentują swoją trudną sytuację materialną. Wtedy władze przyznające mieszkania spojrzą na nich nieco innym okiem, niż na pozostałych. Sprawnie zarządzane i uruchamiane na szeroką skalę programy socjalne pozwalają wielu rodzinom odbić się od dna, niezależnie od tego, czy funkcjonują tam jeszcze problemy z pogranicza patologii, czy też nie. To temat na oddzielny rozdział naszych rozważań. Po dokonaniu remontu określonego budynku, w którym przygotowano choćby najmniejsze mieszkania, urzędy gminy ogłaszają przetargi lub po prostu licytacje na mieszkania o większym metrażu, mniej skromne od pozostałych. Gmina przecież też musi zarobić na nieruchomości.

Ogrom pracy w gminnych mieszkaniach na sprzedaż

Przy przystępowaniu do remontu opuszczonych budynków, ekipa pracowników budowlanych ma zawsze ręce pełne roboty. Zanim mieszkania  zostaną oddane do użytku, trzeba sprawdzić stan techniczny całego budynku. Być może w budynku starej szkoły, gdzie od lat nikt nie wchodził, zawalił się strop, co było wcześniej trudne do zauważenia. Może konstrukcja dachu jest zachwiana i trzeba ją całą podbudować? Obiekty niekontrolowane przez wiele lat szybko niszczeją i naprawdę musi upłynąć wiele czasu, aby doprowadzić je do stanu ponownej używalności. Dlatego, jeśli ktoś z gminy przy dobrym humorze obieca nam szybkie mieszkanko w starym budownictwie, za symboliczną cenę, bądźmy ostrożni z entuzjazmem. Do tego wiedzie jeszcze daleka droga! Będziemy musieli składać wnioski i dokumentacje – tak jak inni i nikt nie da nam gwarancji, że od razu otrzymamy przydzielone lokum. W tej branży, tak jak zresztą w każdej decyzyjnej, bardzo pomagają znajomości, ale nic tak naprawdę nie jest do końca pewne, jeśli o jedno mieszkanie ubiegają się cztery rodziny.

Różne typy mieszkań na sprzedaż

Przerabiane w starych obiektach mieszkania na sprzedaż mogą mieć różne metraże. Zaczyna się już od kilkudziesięciu metrowych kawalerek. Stworzone są one przede wszystkim dla ludzi młodych, dopiero startujących w dorosłe życie, ale decydujących się pozostać w rodzinnych miejscowościach z tylko sobie znanych powodów. Niewielkiego metrażu kawalerki przydatne są także w sytuacji, gdy ktoś samotny pragnie ograniczyć posiadanie czegokolwiek do minimum i chce zadowolić się minimalistycznymi warunkami bytowania. Wbrew pozorom, takich ludzi znajdziemy dzisiaj bardzo wielu, zwłaszcza wśród emerytów. Nie każdego przecież musi ciągnąć do wielkich miast. W starych obiektach przygotowuje się pod adaptację także mieszkania kilkupokojowe. Na lokale dwupokojowe nie powinny narzekać młode małżeństwa, zaczynające wspólne życie. Na początek dwa pokoje powinny wystarczyć. Gdy już pojawią się dzieci, będzie można pomyśleć o czymś innym.

Sprzedaż, oddanie czy wynajem?

Z nowych mieszkań na starych obiektach wiele ugrać może wybrana gmina lub powiat. Nie tylko forma mieszkania na sprzedaż przyniesie konkretny zysk. W większych miejscowościach, gdzie na przykład kwitnie turystyka i w sezonie przewija się sporo ludzi, można pomyśleć o udostępnianiu małych mieszkanek na tymczasowy wynajem, czyli coś w rodzaju hostelu. Na pewno takie rozwiązanie przyniosłoby określone zyski, z których gmina mogłaby skrupulatnie korzystać. Ale ostatnie słowo należy już do włodarzy. Na pewno takie inwestycje mają wiele zalet. Pozwalają ludziom w różnym wieku zdobyć dach nad głową. Takie rozwiązania pokazują, że dla zdobycia wymarzonego lokum nie trzeba zadłużać się w bankach na kilkadziesiąt lat. Mieszkania już po remontach w starych budynkach są ciepłe i bezpieczne. Widmo niewykorzystanych pustostanów i niszczejących, nierzadko zabytkowych obiektów, oddala się, gdy te miejsca na nowo zaczynają tętnić życiem.

Kupno konia — dobra czy zła decyzja?

No Comments
akcesoria dla koni

Planujesz kupić konia? Jeśli tak, to z pewnością zdajesz sobie sprawę, jak duży jest to wydatek. I nie chodzi tutaj o samą cenę wierzchowca, ale o wiele innych kwestii, o których często na początku się zapomina w szale kupowania. Bowiem oprócz kupna konia, musimy jeszcze wziąć pod uwagę jego utrzymanie.Jeśli masz swoją stajnię, ponieważ mieszkasz na wsi, to wydatek utrzymania konia ana stadninie odpadnie. Jeśli nie, to licz się ze sporymi kosztami, ponieważ w zależności od rejonu polski, wyniesie Cię to od 600 nawet do 900 zł. W przypadku ekskluzywnych stadnin, z rasowymi końmi, ceny są jeszcze większe i to nawet kilkakrotnie.

 

akcesoria dla koniDo tego doliczamy wyżywienie konia. Biorąc pod uwagę wielkość zwierzęcia, na pewno zdajesz sobie sprawę, że potrzebuje dużych porcji pożywienia. Kolejnym obowiązkowym wydatkiem jest weterynarz. Należy brać nie tylko pod uwagę koszty, jakie będą towarzyszyć nam co miesiąc takie jak podkucie konia, ewentualne komplikacje zdrowotne czy badania. Warto bowiem także do kupna konia zabrać ze sobą lekarza weterynarii. Określi on stan zdrowie zwierzaka. Dzięki temu nie kupisz tzw. Kota w worku. Pamiętaj, że wolno dosiadać tylko konia ujeżdżonego. Dlatego, warto zwrócić uwagę podczas kupna na to, czy koń był ujeżdżany i czy jest przyzwyczajony do noszenia człowieka na grzbiecie. Dochodzą nam koszta akcesoria dla koni, które kosztują trochę ale starczą nam na lata.

Pierwszy koń

Poszukiwanie odpowiedniego wierzchowca to też nie lada zadanie. Trzeba bowiem wiedzieć, jakiego szukać. Jeśli jesteś początkującym jeźdźcem, o nie szukaj zwierzęcia na własną rękę. Znajdź osobę, która zna się zarówno na samej jeździe, jak i na wierzchowcach. Jest to konieczna wiedza, gdyż musi wiedzieć nie tylko to, czy koń jest wystarczająco spokojny, młody itp. ale także to, czy nadaje się pod siodło. Dobre siodło możemy kupić w sklepie jeździeckim online https://www.truerider.eu, które możemy po wypróbowaniu zwrócić do sklepu, jeżeli nie będzie coś pasowało.

Na pierwszego konia warto wybrać spokojne zwierzę. Dlatego odpadają wszelkie dwu-, trzy- czy nawet pięciolatki. Wszelkie młode konie, będę pełne wigoru, energii oraz siły, którą będą chciały spożytkować. Skończyć się to może w najlepszym przypadku upadkiem i stłuczeniem pośladków, a w najgorszym — oberwaniem kopytem lub złamaniami. Pamiętaj, że koń to potężne i ciężkie zwierzę, które kieruje się instynktami. Nie jest to zabawka i ma bardzo dużo siły. Dlatego, jako początkujący weź pod uwagę zarówno zdrowie Twoje, jak i zwierzęcia, które weźmiesz pod uwagę i nie wybieraj młodziaka. W roli „nauczyciela najlepiej sprawdzają się konie starsze, ale w miarę żwawe, które są spokojne, ułożone i dobrze ujeżdżone, a przede wszystkim przyzwyczajone do pracy z jeźdźcem. Warto także zwrócić uwagę czy koń nie jest płochliwy, co zwiększyłoby ryzyko upadku z grzbietu w razie „poniesienia.

Zajrzyj na stadninę koni

Jeśli już wiesz, z jakimi kosztami oraz ryzykiem wiąże się kupno konia, z pewnością Twoje emocje nieco opadły. Jeśli nigdy nie siedziałeś na końskim grzbiecie lub były to bardzo krótkie jazdy i nie jesteś jeszcze doświadczony, to warto na razie odpuścić zakup zwierzęcia. Znacznie lepszym pomysłem jest nauka jazdy konnej. Będzie to doskonały wstęp do zakupu zwierzęcia w przyszłości, kiedy już posiądziesz odpowiednie umiejętności pozwalające nie tylko na utrzymanie się w siodle, ale też na wybranie odpowiedniego wierzchowca.

 

Lekcje jazdy konnej doskonale naświetla Ci wszystkie wady i zalety posiadania własnego zwierzęcia. Zobaczysz, jak wygląda opieka nad nim, czego potrzebuje, jak go pielęgnować, kiedy wezwać weterynarza. Najważniejsze jest jednak to, aby nauczyć się końskiego języka. Dzięki temu, zrozumiesz potrzeby zwierzęcia, co pozwoli na zdobycie jeszcze lepszych umiejętności jeździeckich.

Dzierżawa konia

Jeśli nauczysz się jeździć, ale nie będziesz pewien, czy kupno konia to najlepszy pomysł możesz zdecydować się na dzierżawę. Koń wymaga bowiem dość dużo czasu i może się okazać, że masz go zbyt mało, aby całkowicie przejąć obowiązki nad zwierzęciem. Jest to lepsze wyjście, ponieważ nie musisz również wydawać pieniędzy na zakup zwierzęcia. Dobrym wyjściem jest też współdzierżawa. Na czym każda z opcji polega? Dzierżawa polega na oddaniu części obowiązków dzierżawiącemu, przez właściciela konia. To jaki zakres przywilejów oraz obowiązków będzie należał do dzierżawcy, zależy od podpisanej umowy. Powinien znaleźć się tam zapis na temat tego, kto opłaca weterynarza, kowala, leki itp. Oraz czy koń może startować w zawodach. Często podaje się też, w jakie dni dzierżawca przejmuje zwierze.

 

Warto zacząć od współdzierżawy. Wiąże się ona zarówno z mniejszymi kosztami dotyczącymi zwierzęcia, jak i mniejszą ilością obowiązków i czasu, jaki należy spędzić z wierzchowcem. W przypadku współdzierżawy, właściciel nie oddaje wszystkich obowiązków dzierżawcy, ale są one rozdzielane. Dzięki temu koszty oraz czas rozkładają się na dwie osoby. W przypadku dzierżawy całkowitej to dzierżawca pokrywa wszelkie koszty zarówno leczenia, jak i boksu dla konia czy wyżywienia.