Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny

Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny – przed udzieleniem kredytu hipotecznego, bank dokładnie sprawdzi naszą zdolność kredytową. Po jej zanalizowaniu, bank zadecyduje, czy udzieli nam kredytu w wysokości, o którą wnioskujemy. Niezależnie od wysokości kredytu, o którą się ubiegamy, bank jest zobowiązany do sprawdzenia naszej zdolności kredytowej. W ten sposób będzie pewny, że jesteśmy w stanie oddać pożyczone pieniądze wraz z odsetkami. Prawo wymaga od banku sprawdzenia naszej zdolności.

Jesteśmy zobowiązani do przedstawienia dokumentów, potwierdzających naszą zdolność kredytową. Metodologia oceny zdolności uzależniona jest od danego banku. W zależności od banku, w którym ubiegamy się o kredyt, możemy mieć większą lub mniejszą zdolność kredytową.

Raty równe i malejące 

Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny

Te rodzaje rat różnią się sposobem obliczania części kapitałowej i części odsetkowej. Część zadłużenia jest częścią zadłużenia, wynikającego z udzielenia przez bank kredytu. Z kolei część odsetkowa naliczana jest przez bank, od wysokości udzielonego kredytu. Jeśli zdecydujemy się na równe raty, musimy liczyć się z tym, że na początku płacimy większe odsetki. Rata kapitałowa zwiększa się stopniowo. Pamiętajmy, że nasze zadłużenie zmniejsza się wolniej, niż w przypadku rat malejących. Jeśli wybierzemy raty malejące, co miesiąc będziemy spłacamy taką samą część pożyczonych pieniędzy. Warto pamiętać, że rata kapitałowa jest ilorazem kwoty kredytu i liczby miesięcy, przez które będziemy musieli go spłacać. Odsetki są naliczane od zmniejszającego się zobowiązania.

Zobacz również:

Czynniki, wpływające na zdolność kredytową

Podczas analizy zdolności kredytowej branych jest zawsze pod uwagę kilka podstawowych czynników. Są to:

  • wysokość otrzymywanego przez nas dochodu,
  • rodzaj zatrudnienia i okres jego trwania,
  • liczba osób, wchodzących w skład gospodarstwa domowego (w tym liczba osób, pozostających na naszym utrzymaniu),
  • nasza historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej (BIK),
  • aktualnie spłacane zobowiązania finansowe (pożyczki, kredyty, limity na kartach kredytowych, kredyty odnawialne w ramach kont bankowych).

Banki mogą też brać pod uwagę inne czynniki, np.:

  • koszt utrzymania osoby w naszym gospodarstwie,
  • wydatki, związane z utrzymaniem domu lub mieszkania (opłaty za energię elektryczną, czynsz, gaz itp.),
  • wydatki, związane z utrzymaniem samochodu.

Bank może też sprawdzać, czy płacimy alimenty, a także rzetelność regulowania zobowiązań wobec ZUS, urzędu skarbowego czy KRUS.

Kalkulator zdolności kredytowej

Jeśli chcemy wstępnie ustalić sami naszą zdolność kredytową, możemy skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej. Wpiszemy do niego nasze dochody netto, okres, przez który chcemy spłacić swój kredyt, liczbę osób, wchodzących w skład naszego gospodarstwa domowego i ponoszone wydatki. Oczywiście są to tylko szacunkowe wyniki. Najważniejsza jest bowiem analiza, przeprowadzana przez eksperta bankowego.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Jeśli poprawimy swoją zdolność kredytową, zwiększymy swoje szanse na uzyskanie kredytu. Istnieje kilka sposobów na jej poprawienie. W ten sposób zwiększamy swoją wiarygodność wobec banku. Przede wszystkim spłaćmy inne, zaciągnięte już kredyty. Zrezygnujmy w miarę możliwości z posiadanych kart kredytowych i limitów kredytowym w koncie osobistym. Ponadto postarajmy się, aby nasze zatrudnienie było ciągłe i stabilne. Zwiększmy otrzymywany dochód netto. Ograniczmy też nasze comiesięczne wydatki. Dzięki temu zwiększymy swoją zdolność kredytową.

Historia w BIK

Zanim będziemy ubiegać się o kredyt, możemy sprawdzić swoją historię w BIK. Jest to szczególnie ważne, jeśli wcześniej korzystaliśmy już z jakiś produktów finansowych lub jakiś bank, odmówił nam udzielenia kredytu. W ten sposób będziemy mogli sprawdzić swoje szanse. Do takiego rejestru trafiamy, gdy spłacamy lub spłacaliśmy jakieś zobowiązania finansowe. Nie chodzi tu tylko o kredyty ratalne, ale również o debet na koncie lub kartę kredytową. Możemy też tutaj trafić, jeśli poręczaliśmy komuś kredyt. Jeśli na bieżąco spłacamy swoje zobowiązania finansowe, budujemy swoją pozytywną historię kredytową. Bank przyjmuje zasadę, że jeśli nie mieliśmy żadnych opóźnień w spłacie innych zobowiązań, jesteśmy odpowiedzialnymi dłużnikami. Jednocześnie musimy pamiętać, że jeśli stale spóźnialiśmy się w spłacie rat, pogarszamy swoją historię i utrudniamy zaciągnięcie kolejnego kredytu. Tak samo jest w przypadku, jeśli poręczyliśmy kredyt, a kredytobiorca jest nierzetelny. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi dane o wszystkich zaciągniętych przez nas zobowiązaniach w ciągu ostatnich 5 lat.

Podsumowanie

Musimy wziąć pod uwagę raty naszego kredytu i okres kredytowania. Możemy też pomyśleć o współkredytobiorcy (np. małżonek). Możemy negocjować z bankiem wysokość oprocentowania kredytu lub naliczaną marżę. Pamiętajmy, że jeśli decydujemy się na współkredytobiorcę, obowiązują go takie same zasady analizy zdolności kredytowej. Jest to bardzo ważne. Jeśli osoba, będzie miała złą historię kredytową lub niespłacone zobowiązania, uniemożliwi nam zaciągnięcie kredytu. Dzięki tym sposobom możemy poprawić swoją zdolność kredytową, dlatego dokładnie się z nimi zapoznajmy i stosujmy.