Projekt systemu automatyki

Projekt systemu automatyki

Po co zamawiać projekt systemu automatyki? Zautomatyzowane systemy zapewniają, że urządzenia techniczne działają bez interwencji człowieka. Ich montaż ogranicza konserwację, zwiększa wydajność, zapewnia komfort, chroni ludzkie zdrowie i gwarantuje bezpieczeństwo. Prace nad projektowaniem takich systemów powierzamy firmom o dużym potencjale inżynierskim i doświadczeniu z udanymi wdrożeniami w różnych lokalizacjach.

Po co zamawiać projekt systemu automatyki?

System automatyzacji projektowania to skoordynowany zestaw rozwiązań technicznych zaprojektowanych do wdrażania lokalnego lub połączenia wielu systemów w celu zapewnienia zarządzania i kontroli procesów technicznych przy minimalnym zaangażowaniu operatora. Realizacja projektu opiera się na wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie komponentów, skoordynowanych do pełnienia określonych funkcji.

Firma zajmująca się projektowaniem systemów automatyki zgodnie ze specyfiką zadań postawionych przez klienta:

Wybierz skład kontrolerów i czujników, komputerów i serwerów, wykonaj programowanie, przeprowadź optymalizację systemu. Dokonują tego eksperci z dużym doświadczeniem w wykonywaniu różnych prac: analizowaniu procesów technicznych, dzieleniu ich na segmenty w ramach operacji sekwencyjnych.
Optymalizacja istniejących technicznych procesów produkcyjnych z udziałem klienta (działalność, zarządzanie), połączenie biznesu w jeden. Efektem prac projektowych jest specyficzna praca instalacji technicznej. Wspierają procesy w określonych granicach, reagują na zmieniające się warunki i awarie w określony sposób, informują o potrzebie interwencji i nie tylko.
Firma specjalizująca się w projektowaniu zautomatyzowanych systemów o różnym przeznaczeniu, w tym procesów technicznych w przedsiębiorstwach. Główne obszary projektowania to: zasilanie, sterowanie produkcją, transport itp. Na przykład szukaj wzornictwa w niebezpiecznych branżach, w których ludzie mogą stracić zdrowie.

Domeny regulacyjne do projektowania systemów automatyki

Prace projektowe prowadzone są w oparciu o wymagania i dane wstępne oraz wymuszają stosowanie standardów określonych w dokumentach prawnych i normatywnych. Projektanci firmy opierają się na wielu zasadach przy wdrażaniu różnych sieci inżynieryjnych, standardów i zarządzania obiektami. Dokumentacja oparta jest na aktualnych standardach systemów automatyki oraz dokumentacji technicznej systemów sterowania automatyki.

 

Treść projektu systemu automatyki

Firma określa treść wykonywanej pracy według swojej wielkości. Zazwyczaj projekt poprzedza: inspekcja obiektu, złożenie wniosku, opracowanie koncepcji, zatwierdzenie specyfikacji. Czynności projektowe obejmują tworzenie projektów: szkiców (opracowanie rozwiązań, opcje dokumentacji), technicznych (wybór podstawowych rozwiązań technicznych, tworzenie dokumentacji i opakowań produktów, tworzenie oprogramowania). Projekt roboczy zawiera zestaw obowiązkowych dokumentów wraz z odpowiednimi rozdziałami i treścią. Rozpoczęcie projektu systemu automatyki zapewnia: dostawa sprzętu, oprogramowania i kompleksu sprzętowego. Oraz: prace konstrukcyjno-instalacyjne, rozruchy i testy wstępne, rozruchy, testy odbiorcze.

Koszt zaprojektowania systemu automatyki

Ostateczna cena pracy uzależniona jest od wielu czynników, m.in.:

   • Obiektywność i złożoność.
   • Zakres zadania.
   • Procesy techniczne muszą być zintegrowane.
   • Unikalność parametrów pomiarowych.
   • Wymagane jest połączenie technik analogowych i cyfrowych.
   • Charakterystyka sieci inżynierskich.

Kosztorys jest podstawą do rozpoczęcia prac przedprojektowych. Każdorazowo firma projektująca zautomatyzowany system indywidualnie ustala cenę realizacji takiego projektu.

Korzyści z projektowania systemu automatyki

Wdrożenie zaprojektowanego systemu automatyki zapewnia wydajność i rytm produkcji, obniża koszty, poprawia korzyści finansowe i ekonomiczne oraz zapewnia bezpieczeństwo pracy i eksploatacji. Projektowanie systemów automatyki od budynków mieszkalnych po złożone gałęzie przemysłu opiera się na innowacyjnych technologiach, które zapewniają długotrwałą niezawodną i stabilną pracę oraz mogą być doposażane, rozbudowywane i modernizowane. Rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej w budynkach i przemyśle powodują, że potrzeba realizacji projektów automatyki staje się coraz pilniejsza.

Programowanie i projektowanie systemów automatyki

Projekt systemu automatyki
Projekt systemu automatyki

Rozwój części programowej systemu sterowania procesami SCADA, PLC, HMI to kompleksowe programowanie górnej i dolnej warstwy systemu automatyki. Dolna warstwa to system programowalnego sterownika logicznego (PLC), który zbiera informacje o stanie procesu i bezpośrednio steruje sprzętem. Firma posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu algorytmów sterowania dla sterowników PLC większości znanych producentów. Górne warstwy zapewniają funkcje informacyjne (gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wizualizację informacji dla operatorów procesów) oraz funkcje zdalnego sterowania urządzeniami.

Projekty systemów automatyzacji sterowania procesami realizowane są przy użyciu standardowych zestawów rozwojowych, a dziś nie da się wyprodukować konkurencyjnego produktu wysokiej jakości bez zastosowania nowoczesnych systemów automatyzacji na wszystkich etapach przebiegu procesu oraz w całym zarządzaniu produkcją. Dlatego jednym z priorytetowych obszarów jest projektowanie systemów automatyki oraz montaż i uruchomienie.